En strategi för att motverka medicinbrist

Motion 2021/22:2285 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver ta fram en strategi för att motverka medicinbrist och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under sommaren kom det larmrapporter om att medicin P-pillret Qlaira som används mot endometrios var på väg att ta slut i Sverige. Enligt Läkemedelsverket kommer produktionen av läkemedlet först att komma igång till nästa sommar. Det på grund av att det råder brist på den aktiva substansen Qlaira. Enligt uppgift har ungefär var tionde kvinna som har mens endometrios. För de som drabbas är det mycket smärtsamt och det fanns länge stora stigman kring att söka hjälp och få en korrekt diagnos. Det har också funnits ett tankegods om att kvinnor bara ska härda ut, det är ”naturliga” menssmärtor. Efter många år och genom stort arbete, inte minst opinionsbildande, finns det idag mycket mer forskning och behandling av sjukdomen. Alarmen om medicinsbristen från i somras och vad det innebär för kvinnor som lever med endometrios måste tas på allvar och får ej upprepas. Medicinsbrist och de konsekvenser som den medför gäller inte enbart sjukdomen endometrios utan alla sjukdomstillstånd där en eventuell medicinbrist leder till oro och hälsorisker. Sverige behöver ta fram en strategi för att möta medicinbristen.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)