En stark och grön ekonomi med fler företag

Motion 2021/22:3511 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2021/22:3511

av Annie Lööf m.fl. (C)

En stark och grön ekonomi med fler företag

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konkurrenskraftiga skatter för de jobbskapande småföretagen med särskilt beaktande av arbetsgivaravgifter och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 3:12-reglerna ses över i syfte att sänka skatten och förenkla för de ägarledda småföretagen, bl.a. genom att höja gränsen för den s.k. förenklingsregeln, och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för enskilda näringsidkare att göra avdrag för friskvård och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (31)
Behandlas i betänkande (29)