En solidarisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2009/10:A394 av Josefin Brink m.fl. (v)

av Josefin Brink m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:A394

av Josefin Brink m.fl. (v)

En solidarisk arbetslöshetsförsäkring

v408

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 2

4 Utredning om framtidens arbetslöshetsförsäkring 3

5 Fackliga kassor – frivilligt medlemskap 4

6 Arbetslöshetsförsäkringens finansiering 5

6.1 Rätt till skatteavdrag för medlemskap i fackförening och a-kassa 6

7 Villkor för ersättning 7

7.1 Arbets- och medlemsvillkor 7

7.2 Studerandevillkoret 8

7.3 Överhoppningsbar tid 8

7.4 Normalarbetstidens beräkning 9

7.5 Bisyssla 10

7.6 Förtroendevaldas rätt till ersättning 10

8 Ersättningsnivåer och ersättningsperioder 11

8.1 Höjning av högsta dagpenningen 11

8.2 Indexering av taket 11

8.3 Höjning av lägsta dagpenningen 12

8.4 Höjt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)