En social och ekologisk bostadspolitik för alla

Motion 2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:C400

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En social och ekologisk bostadspolitik för alla

V231

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Bygg bort bostadsbristen 6

4.1 Mål om 40 000 nya bostäder per år 6

4.2 Mål om energieffektivisering 7

4.3 Ett allmännyttigt bostadsföretag i alla kommuner 7

4.4 Behovet av obligatoriska bostadsförmedlingar 8

4.5 Obligatoriska boendeplaneringsprogram 8

4.6 Kommunens rätt att bestämma upplåtelseform i detaljplan 9

4.7 Planera för cykelvägar i byggandet 9

4.8 Förändrade parkeringsnormer 10

4.9 Landsbygdsprogram 10

5 Renovera bostadsbeståndet 11

5.1 Upprustningsstöd för flerfamiljshus 11

5.2 Hissbidrag för ökad tillgänglighet 12

5.3 Sjuka hus 13

6 Stärk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)