En skola fri från vinstjakt

Motion 2021/22:3748 av Mattias Vepsä (S)

av Mattias Vepsä (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skola fri från vinstjakt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolans uppgift ska vara att ge varje barn och ungdom bästa möjliga utbildning. Det är ungarnas drömmar om en bättre framtid som ska uppfyllas. Inte ägarnas förväntningar på vinst.

Sen maktskiftet 2014 har den socialdemokratiskt ledda regeringen genomfört en rad satsningar på skolan för att öka likvärdigheten, på fler lärare och vuxna i skolan och satsningar för att stärka kunskaperna bland eleverna.

Flera utredningsförslag om att öka jämlikheten och bryta skolsegregeringen finns klara och flera delar har regeringen redan aviserat om att gå vidare med. Men ska vi lyckas att skapa en bättre skola för alla måste resurserna användas på rätt sätt och vinstjakten stoppas.

Mattias Vepsä (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)