En skola fri från försäljning av snask och läsk

Motion 2008/09:Ub524 av Ulf Holm (mp)

av Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en skola fri från försäljning av snask och läsk.

Motivering

Det finns ett stort och accelererande folkhälsoproblem som vi alla måste hjälpas åt att bekämpa. Det gäller våra skolbarn och den exponering de får genom att det finns caféer och läskautomater i skolan som lockar dem till att äta en massa snask och dricka läsk under skoltid. Det är inte heller ovanligt att en del skolelever helt och hållet hoppar över skollunchen och i stället köper snask att ha till lunchen. Det säger sig självt att det inte är en sund utveckling. Den tilltagande fetman lägger grunden till många plågsamma sjukdomar i tidig ålder. Grunden läggs också för att man i framtiden fortsätter en osund livsstil där snask och läsk kan ersätta lunchen.

I många andra länder förekommer inte godis i skolan. I till exempel Frankrike ska det visst råda ett totalt snask- och läskförbud i landets alla skolor. Det bör faktiskt övervägas om detta borde införas i Sverige också. Vi kan inte sitta med armarna i kors och bara hänvisa till valfrihet och kommunalt självstyre. Oförmågan att ta itu med detta problem kan i framtiden leda till ännu större problem med folkhälsan än vad vi har i dag.

Stockholm den 6 oktober 2008

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare