En skärgård att leva och bo i året runt

Motion 2016/17:639 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast börja arbetet med att skapa en samlad skärgårdspolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vatten och hav har blivit oerhört attraktivt i vårt land, så attraktivt att bostäderna i närheten av vatten tiodubblats i pris. Skärgårdskommunernas hus säljs numera i hög grad till sommargäster som endast bor i sina åretrunt hus ett fåtal veckor under året. Dessa människor har sitt permanenta boende på annan ort.

För varje år som går och när husägaren bli gammal och måste flytta till äldreboende säljs huset till så höga priser att mycket få av ”bygdens barn” har råd att köpa det. Allt fler hus blir sommarhus och åretruntbefolkningen minskar i samma takt i skärgårdskommunerna utarmas i snabb takt. Den bevarade sommaridyllen liknar allt mer ett dockskåp. Allt fler områden i våra kustkommuner somnar sakta in och fler och fler hus gapar tomma med kolsvarta fönster under större delen av året. Den här utvecklingen leder till ökade problem för åretruntbefolkningen genom att underlaget för samhällsservice i dessa kommundelar minskar drastiskt eller är helt nedlagd. Service i form av affär, kollektivtrafik, skola, äldreboende med mera är viktiga funktioner för att människor ska kunna bo kvar året runt. I takt med att samhällsservicen minskas eller tas bort helt försvinner även arbetstillfällen. Dessa delar av Sverige avfolkas snabbt. Människor från orten med normala inkomster har ingen möjlighet att köpa husen.

Om vi socialdemokrater vill ha en levande landsbygd och en levande skärgård och om det ska vara mer än bara ord på papper måste en rad åtgärder vidtas. Det behövs en samlad skärgårdspolitik som visar att vi vill att även skärgården ska kunna leva året runt och inte enbart vara en badbalja för turister och sommargäster.

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)