En semestervecka på landet för familjer

Motion 2019/20:808 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en statlig fond bör upprättas från vilken barnfamiljer kan söka pengar till en semestervecka på landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges befolkning håller på att omformas. Svenskarna blir alltmer urbana. Många barn växer upp i utanförskapsområden utan större möjlighet för familjen att åka på semester på sommaren. Många barn har aldrig varit på landsbygden. Kompiskretsen och digitala nöjen konkurrerar med föräldrarnas tid och auktoritet. Familjens status blir allt svagare. Levnaden blir alltmer individuell och syntetisk för många barn. Det skadar både samhället och barnen.

Jag vill att staten möjliggör en semestervecka på landet för familjer genom subventionering, ett ansökningsförfarande och lottning om efterfrågan överstiger utbudet. Helst i anslutning till ett lantbruk. Det gör att familjen kan samlas kring något roligt på sommaren. Något som man kan prata om länge efteråt. Familjens naturliga status och värde återupprättas. Barnen får en paus från riskmiljöer och riskbeteenden och en möjlighet att ta sig ur dem. Barnen får kontakt med och ett förhållande till landsbygden, naturen och djur. Stadsboende barn får liknande referenser som landsbygdens och småorternas barn. Liknande referenser som tidigare generationer svenskar. Landet, naturen och lantbruket blir mindre främmande. De psykologiska klyftorna mellan stad och land minskas. Ett naturintresse kanske grundläggs. Om vi vill ha en levande natur, ett livskraftigt lantbruk och ett gott djurskydd i framtiden måste dessa värden uppskattas även i framtiden. För att det ska vara möjligt måste ett intresse och en förtrogenhet grundläggas hos våra barn.

Dessutom ökar en sådan fond marknaden för uthyrningsstugor på landsbygden, vilket kan göra att lantbruksföretag kan diversifiera sig och på så sätt minska företagets sårbarhet. Många hus står tomma på landsbygden och kan på detta sätt bli en större resurs. Landsbygden får lite bättre förutsättningar.

Förslaget är ett litet men viktigt steg mot att ge alla barn den lycka som en god sammanhållen familj och en anknytning till landsbygd och natur utgör och dessutom ett litet men viktigt steg mot ett mindre splittrat folk.

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)