med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:MJ19

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

mp043

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 5

4 Tiden är nu 5

5 Grön offensiv 6

6 Regeringens gråa defensiv 7

6.1 Låga mål men kreativ matematik 8

6.1.1 Miljökvalitetsmålet 8

6.1.2 Mål till 2020 8

6.1.3 Mål 1: 40 % minskning av utsläppen till 2020 9

6.1.4 Mål 2: 50 % förnybar energi 2020 11

6.1.5 Mål 3: 20 % effektivare energianvändning 2020 11

6.1.6 Mål 4: 10 % förnybar energi i transportsektorn 2020 12

6.2 Övriga mål 12

6.2.1 Mål 5: Fossiloberoende bilflotta 2030 12

6.2.2 Mål 6: År 2050 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-01 Bordläggning: 2009-04-02 Hänvisning: 2009-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)