med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

Motion 2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:MJ18

av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

v057

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Klimaträttvisa 3

5 Internationella klimatåtgärder 5

5.1 Klimatbistånd 5

5.2 Höj EU:s klimatambition 5

5.3 Se till att EU:s handelssystem för utsläppsrätter fungerar 6

5.4 Klimatanpassa EU:s infrastruktursatsningar 6

5.5 Fasa ut stödet till forskning om kärnkraft och fossil energi 7

5.6 Minska köttkonsumtionens klimatpåverkan 7

6 Sektorsövergripande klimatåtgärder 8

6.1 Procent av BNP till klimatåtgärder 8

6.2 Miljöskatter och kompensation för dem som drabbas hårdast 8

6.3 Klimatanpassa offentliga upphandlingar 8

6.4 Ta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-01 Bordläggning: 2009-04-02 Hänvisning: 2009-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)