En regional nivå i skolsystemet

Motion 2013/14:Ub245 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att införa en regional nivå i skolsystemet.

Motivering

Skolan har förändrats radikalt de senaste åren. Staten har gjort stora ingrepp i den kommunalt självstyrande skolan med en mer detaljerad skollag, krav på behöriga lärare, mer nationella prov, betyg i lägre åldrar och en utbyggd skolinspektion. En del förändringar har varit bra, men alla har de i grunden förändrat det systemet som infördes i och med kommunaliseringen av skolan.

Styrningen och ansvaret har förlorat sin tydlighet med alla statliga satsningar och regleringar. Även om rektorerna fortfarande har en stark och oberoende ställning med ansvar för att skollagen följs och att elever får det stöd de behöver, så gör ibland kommunerna helt olika bedömningar av vad som behövs för att leva upp till skollagen och kommunerna har väldigt olika förutsättningar som gör att det ibland blir en omöjlig ekvation att få ihop.

Att införa en regional nivå som stöd till kommunerna, som har direkt kontakt med skolcheferna, som garanterar likvärdigheten och kan stödja lärarna i deras utveckling och kompetensutveckling skulle kunna vara ett sätt att återigen få en likvärdig skola utan att lägga tillbaka ansvaret på staten.

Vi ser också mycket olika förutsättningar och behov i olika delar av landet vad gäller gymnasieutbildningar. Bristen på yrkesinriktade utbildningar i vissa delar av landet gör att ex industriföretag har mycket svårt att rekrytera ny personal. Många ungdomar väljer också gymnasieutbildningar som inte ger arbete i den del av landet som man kanske vill bosätta sig i. Kort sagt det behövs även i detta sammanhang en regional nivå, som i samarbete med andra regionala aktörer kan ta tillvara och stimulera just de behov och efterfrågan på utbildningsinsatser som efterfrågas i just den regionen.

En regional nivå kan garantera statens intentioner om likvärdighet och säkerställa lärarnas behov av utveckling och kompetens. Därför bör möjligheten att införa en regional nivå inom skolans område undersökas och eventuellt utredas.

Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 30 september 2013

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)