En reformerad asylmottagning

Motion 2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp)

av Mauricio Rojas (fp)
Motion till riksdagen

2006/07:Sf232

av Mauricio Rojas (fp)

En reformerad asylmottagning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 3

En reformerad asylmottagning 5

Grundläggande systemfel i dagens asylmottagande 5

Förödande utkastarmentalitet 6

Bryt den sysslolösa och passiviserande väntetiden! 8

Fjorton förslag för en humanare asylmottagning 8

Migrationsverket läggs ned och ersätts av en ny myndighet 9

Mottagande av asylsökande separeras från asylprövningen 9

Valmöjligheter och egenmakt för de asylsökande 9

Migrationsdomstolarna skall utse de asylsökandes ombud 10

Ett faddersystem med ombudsfunktioner inrättas 10

Hälsoinformatörstjänster inrättas 11

Ett oberoende etiskt asylråd inrättas 11

Lex Maria i hela asylsystemet 11

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)