En politik för ökad svensk konkurrenskraft

Motion 2021/22:3687 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:3687

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

En politik för ökad svensk konkurrenskraft

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en övergripande skattereform som förbättrar förutsättningarna för företagande och entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för investeringsbolag att etablera sig i Sverige genom att införa en investeringsmodell med associationsrättsliga fonder och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka expertskatten och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka rätten till tjänstledighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)