En pension att kunna leva på

Motion 2018/19:1904 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka skatten för pensionärer genom exempelvis ett höjt och enhetligt grundavdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många pensionärer har idag väldigt knappa marginaler och har svårt att få vardagen att gå ihop. Anledningarna kan vara flera såsom deltidsarbetande, hemmavarande med barn eller perioder av sjukdom. Gemensamt för många pensionärer är dock att det är alldeles för svårt att leva på sin pension när skatten är dragen. Sverige borde kunna bättre för att alla de människor som arbetat stora delar av sitt liv och byggt upp vårt samhälle ska få ett värdigt liv efter pensioneringen.

Därför borde man se över hur skattenivån för ålderspensionärer kan sänkas så att man som pensionär har tillräckligt över efter skatt så att pensionen räcker till viktiga saker som bostad, mat, kläder, eventuell avgift för vård och omsorg, en meningsfull fritid och andra nödvändiga omkostnader. En tänkbar väg är att kraftigt höja grundav­draget och göra det enhetligt för pensionärer så att de med allra lägst pension helt slipper att betala skatt. På ålderns höst ska inte det offentliga ta så mycket med ena handen att man ska behöva stå med mössan i handen och buga inför en myndighets­byråkrat för att få tillbaka från den andra handen.

John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)