En översyn av kravet på obligatoriska energideklarationer

Motion 2009/10:C438 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstiftningen om obligatoriska energideklarationer.

Motivering

Riksrevisionen har vid en granskning nyligen konstaterat att hälften av alla energideklarationer inte innehåller några som helst förslag till åtgärder för att energieffektivisera byggnaderna. Man skriver att ”det är således få råd som fastighetsägarna får för sina pengar”. Kvaliteten på energideklarationerna varierar också stort.

Med tanke på den höga beskattningen av energi ligger det i varje fastighetsägares eget intresse att energieffektivisera sina fastigheter. Regeringen bör därför se över kravet på obligatoriska energideklarationer.

Stockholm den 23 september 2009

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)