En översyn av älgförvaltningssystemet

Motion 2021/22:2631 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att översyn bör göras så att markägarna och jägarna hittar bättre överenskommelser gällande älgförvaltningssystemet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Älgjakt är ett intresse som engagerar många och åsikterna är många och till viss del olika i frågor som rör älgjakt.

År 2020 löste 17 830 personer statligt jaktkort i Västerbotten. Det är en ansenlig mängd jägare i ett län med 250 000 invånare. Det finns idag både statliga och privata markägare som upplåter jakträtten till jägare deras marker mot att en arrendeavgift betalas.

Älgförvaltningssystemet (ÄSO) vi har idag är ett system som inte uppskattas av särskilt många jägare

Jägarna gör idag ett stort arbete för respektive markägare oavsett statlig eller privat genom att fälla en ansenlig del av älgstammen så att betesskadorna kanske kan minska på respektive markområde (mängden betesskador har inget linjärt samband med älgstammens storlek). De som kan denna fråga bäst är jägarna och det borde därför vara de som har ett stort ansvar för förvaltningen i av älgskötselområdena.

Svenska Jägareförbundet har tagit fram normalstadgar som kan använda för att få en bra demokratisk styrning med ett tydligt regelverk i älgskötselområden (ÄSO).

För att få en bra struktur så bör det bildas ÄSO-styrelser med människor valda av respektive jaktlag och markägare. Det ska vara demokrati där det ska vara en vald styrelsen och inte en utsedd styrgrupp av tjänstemän från tex stora skogsbolag.

Vidare måste de som ska jobbar i en sådan styrelse besitta kunskaper om älgförvaltning.

Svenska Jägarförbundet erbjuder en mängd kvalitetssäkrade utbildningar i älgförvaltning, både via e-jakt, digitalt eller fysiska kurser. Kurserna är framtagna i samråd med de ledande älgforskarna och institutionerna i Sverige, t ex SLU Umeå. Det ligger i Svenska Jägareförbundets samhällsuppdrag, det så kallade Allmänna uppdraget att ta fram sådana kurser.

Till utbildningen kan skogsbolagen bjudas in och informera om sin syn på älgförvaltning.

En översyn bör göras så att markägarna och jägarna hittar bättre överenskommelser så att vi inte har den situation vi har idag att jägarna betalar stora summor till markägare för att hålla älgstammen på en lagom nivå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)