En ny sjukförsäkring

Motion 2019/20:3104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:3104

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En ny sjukförsäkring

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

2.1 Bakgrund

2.2 Prevention

2.3 Mål och ambitioner med sjukförsäkringen

3 En ny sjukförsäkring

3.1 Slopa rehabiliteringskedjan

3.2 En trygg och individanpassad sjukförsäkring

3.3 Stärkta rättigheter i sjukförsäkringen

3.4 Rätten att engagera sig ideellt, studera och pröva annat arbete

3.5 Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

4 Arbetsgivarens ansvar att förebygga och rehabilitera

4.1 Behovet av en fungerande företagshälsovård

4.2 Möjligheter till vite och sanktioner mot arbetsgivare

5 Stärk och utveckla samordningsförbunden

6 Försäkringskassans ansvar

6.1 Ändra Försäkringskassans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)