En ny metod att tillrättaföra unga lagöverträdare

Motion 1988/89:So312 av Karin Ahrland och Birgit Friggebo (båda fp)

av Karin Ahrland och Birgit Friggebo (båda fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So312

av Karin Ahrland och Birgit Friggebo (båda fp)
En ny metod att tillrättaföra unga lagöverträdare

När justitieutskottet i höstas besökte Köpenhamn för att bl a studera samhällstjänst
fick några av utskottets ledamöter träffa en ung man som valt att
göra samhällstjänst i stället för att bli dömd till ovillkorligt fängelse. Han
berättade bl a sin långa brottshistoria men också att han fortsatt under
många år därför att ”ingenting hänt”. Men till sist när han ertappats för
kanske tionde gången blev han häktad och fick tillbringa en tid i häktet .
Han hade aldrig tidigare föreställt sig hur svårt det är att vara berövad
friheten. Det var tillräckligt för att han beslutat sig för att göra allt han
kunde för att i fortsättningen leva klanderfritt. Den korta tiden i häktet
hade helt enkelt haft en avskräckande effekt.

Vi menar inte härmed att ungdomsbrottslingar måste häktas för att komma
på bättre tankar. Tvärtom har ju folkpartiet gått i spetsen för förslagen
om samhällstjänst som den unge dansken nu dömts till. Men vi har berättat
om hans reaktion för att illustrera en annan möjlighet att söka tillrättaföra
ungdomsbrottslingar medan tid är.

I USA har man under ett antal år i några stater använt en metod som
skulle kunna kallas ”operation övertalning av dem som har egen erfarenhet”.
I korthet innebär det att ett antal unga lagöverträdare tagits på
endagsbesök till en sluten anstalt och där träffat samman med långtidsdömda
intagna.

De intagna har ställt upp och med egna ord berättat för ungdomarna om
sin egen erfarenhet av det som kan bli de ungas öde om de fortsätter med
brottslig verksamhet.Därtill kommer naturligtvis att ungdomarna fått se en
kriminalvårdsanstalt inifrån och kunnat märka något av den tillvaro som är
den dagliga för de intagna.

Uppgifterna om resultaten varierar starkt och det har inte varit möjligt för
oss att bilda oss en absolut säker uppfattning om hur många ungdomar som
tagit så starkt intryck att de faktiskt inte längre är lagöverträdare. Vi menar
emellertid att idén är värd ett närmare studium.

Inom ramen för det fortsatta utvecklingsarbetet inom ungdomsvården
och i arbetet på ändringar i lagen med vissa bestämmelser om vård av unga
bör enligt vår mening övervägas att införa ett element av studiebesök på
kriminalvårdsanstalt.

Hemställan

Med stöd av ovanstående hemställer vi

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om prövning av studiebesök på kriminalvårdsanstalt
inom ramen för socialtjänsten.

Stockholm den 25 januari 1989

Mot. 1988/89
So312

Karin Ahrland (fp)

Birgit Friggebo (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)