En ny industripolitik

Motion 2012/13:N400 av Åsa Romson m.fl. (MP)

av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2012/13:N400

av Åsa Romson m.fl. (MP)

En ny industripolitik

MP1002

1 Sammanfattning

I motionen presenteras Miljöpartiet de grönas syn på tillverkningsindustrin och dess viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi presenterar konkreta förslag som innebär att industrins konkurrenskraft kan öka samtidigt som nya jobb skapas. Förslagen omfattar bland annat ökade investeringar i ny teknik, forskning och produktutveckling. Översiktligt presenteras också viktiga förslag kring infrastruktur, utbildning och energiförsörjning.

Miljöpartiet tror att dialog med näringslivet är nödvändigt för att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft, kunna utvecklas och klara omställningen till ett hållbart samhälle. Förslagen i motionen är därför skapade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)