Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

En nordisk, digital plattform för betalningar

Motion 2021/22:1907 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en gemensam, nordisk, digital betalplattform och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norden ska vara världens mest integrerade region. Detta uttalas ofta i debatter och festtal som handlar om det nordiska samarbetet. Om detta finns ingen politisk konflikt, samtliga partier i Sveriges Riksdag ställer sig bakom denna ambition.

En väl integrerad nordisk region innebär att vi kan leva, röra oss, studera, arbeta och handla i alla nordiska länder utan att behöva fundera över vilken sida om gränsen vi befinner oss på. Under pandemin har det nordiska samarbetet fått hård medfart. Gränserna var inte längre öppna, att bo i ett land och arbeta i ett annat blev problematiskt, att åka och hälsa på familj och vänner i ett grannland blev näst intill omöjligt. Vi ser tyvärr att effekterna av pandemin blev ett stort bakslag för tanken om världens mest integrerade region.

Men under pandemin växte också idéer fram om hur vi ska ta det nordiska samarbetet vidare. Digitaliseringen i våra länder har kommit långt och utvecklades ytterligare när vi inte längre kunde mötas fysiskt. Att mötas digitalt, blev för många den ända möjligheten att arbeta och hålla kontakten med familj och vänner. Det kontantlösa samhället blev än mer etablerat, att betala med telefonen är i dag mer självklart än att betala med kontanter.

Digitala betalningsmöjligheter finns redan i samtliga nordiska länder. I Sverige swishar vi, i Norge vippsar man och i Danmark är det mobile pay som gäller. Problemet är att dessa system inte kommunicerar med varandra. Åker man över gränsen för att handla eller vill skicka pengar till barnbarnets födelsedag i ett annat nordiskt land, fungerar inte den digitala betalplattformen. Ett gemensamt nordiskt, digitalt betalsystem skulle underlätta för oss som bor här, gynna handeln mellan länderna och vara ett steg på vägen mot målet världens mest integrerade region.

I Norden bor det i dag ungefär 27 miljoner människor, vi är en stark region och tillsammans är vi en global kraft att räkna med, men samarbetet kan inte tas för givet. Framtiden för samarbetet är beroende av att vi som bor, jobbar och verkar här ser nyttan av att göra saker tillsammans i stället för var för sig.

För att en nordisk betalplattform ska bli verkligt, behöver lagstiftning harmoniseras och samarbetet mellan våra tillsynsmyndigheter utvecklas. Målet med betalplattformen är att starka det nordiska samarbetet, men även – och inte minst – underlätta och tillföra mervärde för oss som bor här.

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)