En nationell strategi för vätgasproduktion och koldioxidlagring

Motion 2021/22:3739 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S)

av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en nationell strategi för vätgasproduktion och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en nationell strategi för koldioxidlagring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EU satsar stort på vätgas och bränsleceller och flera företag som bl.a. Volvo, LKAB och Vattenfall följer samma linje. Staten behöver fånga utvecklingstrenden och snabbt utreda effektiva styrmedel för att påskynda en ökad produktion och efterfrågan på grön vätgas som kan minska utsläppen. Vätgasen kan snabbt och relativt enkelt användas i allt från stål- och järntillverkning, cement och kemisk industri till tunga vägtransporter, sjöfartstrafik och jordbruksmaskiner. Energisystemet får också ett extra energilager, överskottsel kan omvandlas till grön vätgas och omställningen inom industrin kan påskyndas. Sverige behöver helt enkelt en vätgasstrategi.

Vissa utsläpp av växthusgaser kommer dock vara svåra att undvika även på lång sikt. För att neutralisera dessa krävs tekniska lösningar som fångar upp växthusgas­utsläppen vid punktkällan, så kallad koldioxidlagring. Den tekniken behöver stimuleras, både gällande forskning och implementering i närtid. Det krävs ökade satsningar i närtid på forskning och teknikutveckling om koldioxidlagring i berggrunden. Staten behöver ta initiativ till en nationell koldioxidlagringsstrategi och ökad samverkan internationellt.

 

 

 

Magnus Manhammar (S)

Mattias Vepsä (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)