Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

En närvarande stat

Motion 2021/22:3402 av Nicklas Attefjord (MP)

av Nicklas Attefjord (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens regionala servicecenter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De flesta kommuner har kommunala servicecenter dit medborgarna kan ta sig för att få hjälp av kommunens personal med allt från bygglov till att ansöka om förskoleplats. Dessa servicecenter är ofta välbesökta och ett populärt komplement till digitala eller digitaliserade kommunala/offentliga servicetjänster.

Staten har under senare år satsat på en ökad regional/lokal närvaro med servicecenter men det är fortfarande långt ifrån en hundraprocentig täckning av Sveriges 290 kommuner. Det har länge funnits en debatt om att staten dragit sig tillbaka inte bara från kommuner utan även från stadsdelar inte minst i socioekonomiskt utsatta områden. Många människor upplever inte att statens myndigheter eller service finns nära dem, man möts av timslånga telefonköer eller instruktioner som man kanske inte förstår.

Att staten ska ha lokal närvaro med egna servicecenter i samtliga 290 kommuner och i alla stadsdelar är kanske inte ett rimligt mål men att man regelbundet besöker/bemannar kommunens servicecenter någon dag eller dagar i veckan eller i månaden hade gjort en stor skillnad. Med en sådan lösning skulle även människor som har svårt att ta sig längre sträckor eller av ekonomiska skäl inte kan åka flera mil också kan få hjälp och stöd. 

Nicklas Attefjord (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)