En modern tv-avgift

Motion 2012/13:Kr277 av Jenny Petersson (M)

av Jenny Petersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur systemet med tv-avgift kan moderniseras.

Motivering

Tv-avgiften, som i folkmun går under namnet tv-licens, är tänkt att betalas av alla dem som innehar en eller flera tv-apparater. Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion är tre institutioner i Sverige vilka många människor får sina nyheter från.

Avgiften för att få titta på tv i vårt land infördes på 1950-talet då medievärlden såg helt annorlunda ut än idag. Statlig television var länge den enda leverantören av rörliga bilder till hemmet, och under denna period kunde tv-avgiften anses vara motiverad. Utvecklingen har förändrat förutsättningarna för det gamla licenssystemet.

I september i år presenterade Public service-kommittén sitt förslag om en ny radio- och tv-avgift. Avgiften ska utformas som en tv-skatt. Enligt Public service-kommitténs förslag behöver alla över 18 år betala en procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten i radio- och tv-avgift. Men högst för en inkomst som motsvarar ett visst antal prisbasbelopp för att inte avgiften ska bli för hög.

Svensk public service producerar varje år mängder av program och nyheter som ska vara obundna från politiska och ekonomiska intressen. Det grundläggande syftet bakom public choice-kanalerna är att alla medborgare ska få tillgång till ett brett och mångsidigt tv-utbud av hög kvalitet i alla genrer. Public choice-kanalerna utgör en viktig del av programutbudet.

Dock finns det många argument mot en tv-avgift. Det viktigaste är sannolikt att den som inte vill se de så kallade public choice-kanalerna ändå tvingas betala en avgift. Det är även omöjligt att knyta licensavgiften till en viss apparat eftersom det via bredband och mobil teknik sker en sammansmältning av tv:n, datorn och mobiltelefonen. Tekniken är inte statisk utan förändras och uppgraderas regelbundet, vilket har gjort att tv-licensens förutsättningar gradvis har blivit föråldrade och kan ifrågasättas. Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen att tv-avgiften behöver moderniseras.

Stockholm den 28 september 2012

Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)