En metro mellan Malmö och Köpenhamn

Motion 2022/23:37 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny fast förbindelse med en metro mellan Malmö och Köpenhamn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Öresundsbron stod klar för drygt 20 år sedan. Bron har haft oändlig betydelse, och idag är det svårt att erinra sig hur det såg ut innan dess. Bron har stärkt integrationen i Öresundsregionen; unga har fått sitt första arbete på flygplatsen Kastrup eller i olika sektorer i centrala Köpenhamn. Danskarna har åkt till Malmö för inköp, nöjen och evenemang. Sydsvenskar har på motsvarande sätt enkelt kunnat ta sig till Tivoli eller Louisiana eller bara strosa på Ströget. Människor har funnit kärleken.

Bron har underlättat kultur, handel, näringsliv och transporter. Den har helt enkelt revolutionerat tillvaron.

För Malmös del har Citytunneln haft en nästan lika stor betydelse som själva Öresundsbron. Citytunneln innebar att en ny station förlades till centrala Malmö, vid Triangeln. Detta har utvecklat Malmö city enormt. En station placerades vid Hyllie, där ett helt nytt stadsområde har växt upp runt stationen. Där finns idag Malmö arena, restauranger, köpcentret Emporia, kontor och bostäder.

Öresundsbron finansieras av användarna. Den som kör bil eller tung trafik över bron betalar per passage, liksom tågoperatörerna. Bron betalar av sig snabbare än vad man prognostiserade från början.

Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att få stor betydelse

Just nu byggs en förbindelse mellan Danmark och Tyskland, över Fehmarn Bält. Den kommer att få oerhörd betydelse också för Sverige. För skåningar och sydsvenskar kommer restiden med tåg till Hamburg och Berlin att kortas väsentligt. Mer gods kommer att kunna fraktas på järnväg.

En ny metro skulle betyda mycket

En ny metro mellan Malmö och Köpenhamn behövs för att avlasta Öresundsbron i fram­tiden. Den blir ett komplement och kommer att bidra till stadsutveckling i Köpenhamn, Malmö och Lund, men också till regional utveckling i hela Öresundsregionen. Arbets­marknadsregionen blir större, och det kommer att bli lättare att nyttja en större del av utbud som finns på respektive sidor.

Den skulle dock ha fördelar för hela Sverige, inte minst genom att mer transporter skulle kunna gå på järnväg istället för att belasta såväl klimatet som slitaget av vägarna E22 och E4. Möjligheterna att ta tåget ner till kontinenten för övriga Sverige skulle också förbättras.

Därför bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening att ett förverkli­gande av en metro mellan Malmö och Köpenhamn bör utredas.

 

 

Rasmus Ling (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-10-31 Granskad: 2022-11-01 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)