En mer medmänsklig flyktingpolitik

Motion 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP)

av Maria Ferm m.fl. (MP)
Sammanfattning

Sedan 2016 har Sverige en tillfälligt mer restriktiv migrationslagstiftning som under en begränsad tid anpassar det svenska regelverket till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Lagen handlade för Miljöpartiets del om att förhindra att andra partier skulle göra upp om en ännu hårdare politik. En avgörande faktor i förhandlingarna var att lagen skulle vara just tillfällig. Därför upphör den automatiskt att gälla efter tre år, den 19 juli 2019.

Sedan de tillfälliga åtstramningarna presenterades 2015 har Miljöpartiet kämpat hårt för att kunna ta viktiga steg framåt i migrationspolitiken. Vi har öppnat upp för familje­återförening på fler ambassader så att fler familjer från krigets Syrien har kunnat återförenas i Sverige, förhandlat fram satsningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)