En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik

Motion 2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2016/17:1200

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik

Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

3.1Varför drivs människor på flykt?

3.2Flyktingkonventionen

3.3Feministisk migrationspolitik

4Dra tillbaka den tillfälliga lagen

4.1Hösten 2015

4.2Kraftigt ifrågasatt lag

4.3Tillfällig lag

4.4Hbtq-flyktingar

4.5Retroaktiv lag

5EU:s flyktingpolitik

5.1Dublin IV

5.2Den tillfälliga lagen blir permanent

5.3Avtal för att stoppa människor på flykt

5.4Avveckla Frontex

6Lagliga vägar till Europa

6.1Avskaffa visumkrav

6.2Inför asylvisum

6.3Avskaffa flygbolagens transportörsansvar

6.4Öka antalet kvotflyktingar

6.5Legalisera smuggling utan vinstsyfte

7Utvidga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (22)