En liberal politik för grundskolan

Motion 2005/06:Ub344 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning

Det finns få faktorer som så starkt påverkar en människas framtid som studieresultaten i grundskolan. Var fjärde elev slutar skolan utan godkänt betyg i alla ämnen. Var tionde elev blir inte behörig till gymnasiestudier. Att se till att betydligt fler elever än i dag når kunskapsmålen är därför vår viktigaste utmaning.

Folkpartiet liberalernas politik för grundskolan bygger på tre grundpelare: kunskap, ordning och valfrihet. Den socialdemokratiska skolan har tappat fokus genom att ett flertal reformer har rustat ner skolan som bildningsinstitution, tagit ifrån lärarna möjligheten att skapa trygghet och arbetsro för eleverna samt konsekvent motarbetat fristående skolor.

Kunskap är grundskolans huvuduppgift. Skolan måste därför få möjlighet att fokusera på kunskapsmålen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (75)