En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2017/18:3178

av Johan Forssell m.fl. (M)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skärpt migrationslagstiftning, som inte enbart gäller tillfälligt, och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel ska ingå i en skärpt lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett skarpt försörjningskrav vid anhöriginvandring ska ingå i en skärpt lagstiftning och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (68)