En kraftfull naturpolitik för starka ekosystem, biologisk mångfald och ökad klimatnytta

Motion 2022/23:2110 av Per Bolund m.fl. (MP)

av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen

2022/23:2110

av Per Bolund m.fl. (MP)

En kraftfull naturpolitik för starka ekosystem, biologisk mångfald och ökad klimatnytta

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta till vara potentialen i naturbaserade klimatlösningar i samklang med miljömålen, för ökad kolinlagring och klimatanpassning, och låta denna ansats genomsyra all relevant politik för förvaltning och brukningsmetoder av både land- och vattenbaserade ekosystem, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att vara ett grönt föregångsland inom hållbart och naturnära skogsbruk, att det behövs en bred övergång till hyggesfria metoder inom skogsbruket och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (56)