En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Motion 2022/23:1015 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2022/23:1015

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sjöfartsverkets roll och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sjökort och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättande av ett sjöfartsråd och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Trafikverkets färjerederi och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler fartyg bör ges möjlighet att omfattas av tonnageskatt och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)