En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:2968

av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

En konkurrenskraftig svensk järnväg

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Sverigedemokraternas vision för en konkurrenskraftig svensk järnväg

1.1 Vision

2 Järnvägens betydelse i dagens samhälle

3 Järnvägens betydelse i ett historiskt perspektiv

4 Konkurrens på spåren

5 Sverigedemokraternas särskilda prioriteringar för en konkurrenskraftig järnväg

5.1 Marknadspott

5.2 Underhåll av kontaktledningar

5.3 Förstatligande av underhållet

5.4 Sverigeförhandlingen

5.5 Prioriterade sträckningar

5.6 Fokus på industrin och gruvnäringen

6 Europa och den inre marknaden

6.1 Konkurrens på den inre marknaden

6.2 Gränsöverskridande trafik

6.3 Europeiskt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (56)