Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

En jämställd skola och ett samhälle utan barn- och tvångsäktenskap

Motion 2018/19:370 av Amineh Kakabaveh (V)

av Amineh Kakabaveh (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolor som bryter mot svensk lagstiftning och som bedriver undervisning som inte är vetenskapligt grundad samt praktiserar könsapartheid bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en tydligare lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap bör införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nästan dagligen får vi rapporter om hur barn i religioners namn indoktrineras i olika medeltida trossystem. Exempelvis förnekas legitimiteten av evolutionsläran (t.ex. Hällebergsskolan) och det rapporteras också att barn utsatts för ren hjärntvätt som liknar psykisk tortyr och som till och med resulterat i självmordsförsök. Barn tvingas att leva med regler som kan t.ex. inkludera uppfattningen om att datorer är ”djävulens verktyg” (Plymouthbröderna). Barn tvingas också att växa upp under könssegregerade undervisningsformer (exempelvis i flera muslimska skolor). Det har i flera sammanhang rapporterats att skolor accepterat en uppdelning mellan pojkar och flickor på ett apartheidliknande sätt: åtskillnad i skolbussar, undervisning i sex- och samlevnad, gymnastik och idrott och att vissa friskolor utifrån religiösa motiveringar tillämpar könsapartheid.

Efter varje uppmärksammat avslöjande om liknade missförhållanden uttalar sig en del politiker om att dessa skolor ”borde” stängas. Men i verkligheten växer antalet religiösa friskolor. Trots ständiga avslöjanden om allvarliga brott mot barns och kvinnors mänskliga rättigheter fortsätter missförhållandena i en rad religiösa skolor.

Självfallet är det så att religionsfriheten är en given rättighet i en demokrati. Men demokratin borde inte kunna utnyttjas och missbrukas i syfte att indoktrinera barn i ovetenskapliga eller vetenskapsfientliga läror och inte heller för att tvinga barn till ett liv under könsapartheidsregelsystem som råder i vissa diktaturer.

Därför anser jag att religiösa friskolor och de skolor som praktiserar könssegregation och vägrar att inkludera moderna vetenskapliga kunskaper i undervisningen skall stängas med omedelbar verkan. Detta vill jag att riksdagen ställer sig bakom och ger regeringen till känna.

FN:s MR-deklarationer är universella. De religiösa friskolorna leder till motsättningar mellan elever från olika bakgrund och skapar därmed segregation. Religioner förmedlar ofta föråldrade dogmatiska idéer från urgamla tider utan kännedom om demokrati och jämställdhet. Vissa heliga dogmer som riktas mot individens rättigheter utgör ofta ett hot mot demokratin och det kan bli ett allvarligt hinder för jämställdhet mellan pojkar och flickor i dessa skolor. Tillsynen och kontrollen när det gäller dagens religiösa friskolor är alltför valhänt. När barns och kvinnors mänskliga rättigheter kränks kan till och med rätten att välja sin livspartner begränsas eller fråntas i flera fall. En kedja av begränsningar och kränkningar av barns rättigheter kan sluta med ett påtvingat äktenskap.

Riksdagen bör således ställa sig bakom ett krav om att en tydligare lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap införs. Detta vill jag att riksdagen ställer sig bakom och ger regeringen till känna. Samt att vårt lands kommunala myndigheter tilldelas mer resurser så att kränkningar av kvinnors och barns rättigheter effektivt kan bekämpas. Detta vill jag att riksdagen ställer sig bakom och ger regeringen till känna.

Amineh Kakabaveh (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-14 Granskad: 2018-11-15 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)