En jämlik riksdag

Motion 2005/06:K443 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att uppdra åt riksdagsstyrelsen att vidta åtgärder för en mer jämlik riksdag i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

Efter snart åtta år i riksdagen är det ofrånkomligt att inte reagera över alla de normer och osynliga regler som så påtagligt existerar här. Det finns ett slags hierarkisk ordning för det mesta. I toppen av denna ordning finns de ledamöter som har flest år i riksdagen. Det kan handla om hur och var man blir placerad vid mötesbordet eller vilken plats man får i valkretsens riksdagsbänk. Denna ordning har även varit avgörande för tilldelningen av riksdagens övernattningsbostäder.

Vid ombyggnaden av plenisalen har jag förstått att denna ordning inte längre ska gälla där, och det är mycket positivt. Men i övrigt är jag bekymrad över att detta system och denna ordning, där antalet år ger dig företräde i kön, kommer att bestå. På ytan kan det kanske verka harmlöst och bara ett sätt för att förenkla placeringar etc., men jag anser det olyckligt då det även får andra konsekvenser.

Jag har även förstått att det inom de politiska partierna finns olika sätt att rangordna. Unga och nya ledamöter tvingas alltid se sig omkörda i den fil de ens inte visste fanns. Jag anser att detta är en ojämlik ordning och vill att alla sådana strukturer skall upphöra i riksdagen. Jag hemställer därför att riksdagen beslutar att ge riksdagsstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för en mer jämlik riksdag.

Stockholm den 2 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)