En jämlik och jämställd hälso- och sjukvård

Motion 2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:So400

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En jämlik och jämställd hälso- och sjukvård

V205

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Hälsoklyftorna 6

3.1 Inriktning för hälso- och sjukvården 6

4 Vinster i vården 8

4.1 Lagen om valfrihetssystem 9

4.2 Konkreta förslag 10

5 Jämställd och jämlik vård 11

5.1 Folkhälsokommission 11

5.2 Vårdens prioriteringar 12

5.3 Kunskap och statistik 12

5.4 Gör vården jämlik för människor med funktionsnedsättning 13

5.5 Vård på lika vilkor – oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck 13

6 Mer resurser till hälso- och sjukvården 14

6.1 Mer resurser till sjukvård 15

6.1.1 Ungdomsmottagningar 15

6.1.2 Glesbygsmedicin 16

6.1.3 Mobila vårdteam 17

6.1.4 Vård
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)