En jämlik kunskapsskola utan vinstjakt

Motion 2022/23:2128 av Åsa Westlund m.fl. (S)

av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen

2022/23:2128

av Åsa Westlund m.fl. (S)

En jämlik kunskapsskola utan vinstjakt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vinstuttag i skolan ska förbjudas och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett gemenensamt offentligt administrerat skolvalssystem, där alla väljer skola inom samma tidsperiod, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kötid som urvalskriterium till friskolorna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolpengen måste bli mer rättvis så att fristående skolor inte överkompenseras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)