En inkluderande och likvärdig skola och förskola

Motion 2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:2339

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En inkluderande och likvärdig skola och förskola

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Inledning

3För en sammanhållen skola

3.1Det fria skolvalet

3.2Avskaffa vinstjakten

3.3Förstatliga skolan – statligt huvudansvar

4För en inkluderande skola

4.1Elevers arbetsmiljö

4.1.1Elevhälsa

4.1.2Sexuella trakasserier

4.1.3Mobbning

4.2Normkritik i skolans läromedel

4.3Antirasistisk kompetensutveckling

4.4En skola för alla elever oavsett könsidentitet

4.5En likvärdig förskola

4.6Tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd

4.7För en ökad digital kompetens

5Rätten att utveckla sitt modersmål

5.1Överbrygg hindren i modersmålsundervisning

5.2Ge ensamkommande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)