En inkluderande arbetsmarknad är vägen in i samhället

Motion 2021/22:1226 av Abraham Halef (S)

av Abraham Halef (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga kraftfullare myndighetssamarbete för en mer inkluderande arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I ett modernt välfärdsland som Sverige är det en förutsättning att alla som kan arbeta faktiskt gör det. Bortsett från att man är med och bidrar till vårt gemensamma samhälle, ökar individens frihet genom att man får en egen inkomst och får vara en del i en gemenskap.

En föränderlig arbetsmarknad ställer höga krav på enskilda individer, det är viktigt att arbetsförmedlingen och andra myndigheter samverkar för att på snabbast möjliga sätt hitta olika verktyg och förutsättningar för att de enskilda ska kunna hitta arbeten, antingen med kompetenshöjande insatser eller en fullvärdig utbildning. Rätt person ska vara på rätt plats. Detta har många fått uppleva i och med Covid-19 och där personer fått avsluta sina anställningar och se sig efter nya.

Våra nyanlända har ett stort spann av kompetens som vi måste vi ta tillvara. Många av dem behöver ytterst lite hjälp för att kunna ta steget till att komma ut i arbetslivet och bidra till samhället, de högutbildade med lång erfarenhet sedan tidigare.

Bara att fly från ett land och komma till ett helt nytt land är en resa som kräver oerhört mycket. Därefter att lära sig språket, att få ett socialt nätverk och att hålla ordning på de olika myndigheterna som är annorlunda här än i hemländerna är en annan resa i sig.

Det ligger på myndigheterna att samarbeta för att så fort som möjligt hjälpa dem på rätt spår, annars får vi situationer där läkare och veterinärer kör taxi, istället för att komplettera eller läsa om sina utbildningar enligt det som krävs i Sverige.

En inkluderande arbetsmarknadspolitik händer ihop med att ta sig in i samhället, att kunna bidra med det man kan men även för att känna sig självständig och fri. Därför vill jag lyfta vikten av att relevanta myndigheter måste samarbeta för att ge våra nyanlända chansen att så snabbt som möjligt ta sig in på arbetsmarknaden.

Abraham Halef (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)