En hållbar energipolitik

Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V)

av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2016/17:2473

av Birger Lahti m.fl. (V)

En hållbar energipolitik

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Ett förnybart energisystem

4Forskning

5Energieffektivisering

6Vindkraft

6.1Stimulera havsbaserad vindkraft

6.2Gynnsamma skatteregler för den förnybara energin

6.3Avskaffa möjligheten till kommunalt veto mot vindkraft

6.4Reglera vindkraftens bygdepeng

7Vattenkraft

8Solenergin

8.1Andra länder visar vägen

8.2Sverige och solen

9Bioenergi

10Kärnkraft – inget alternativ

10.1Kärnkraftens ekonomiska risker

10.2Kärnkraftens bristande säkerhet

10.3Kärnkraftens avfall

10.4Slutsats – kärnkraften bör avvecklas

11Elcertifikatsystemet

11.1Elcertifikatsystemet och den elintensiva industrin

11.2Torvanvändning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)
Behandlas i betänkande (13)