En hållbar energipolitik

Motion 2016/17:2473
av Birger Lahti m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (7)

Hela dokumentet

En hållbar energipolitik (docx, 77 kB) En hållbar energipolitik (pdf, 142 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:2473

av Birger Lahti m.fl. (V)

En hållbar energipolitik
1

Innehåll

1

Innehåll

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Ett förnybart energisystem

4

Forskning

5

Energieffektivisering

6

Vindkraft

6.1

Stimulera havsbaserad vindkraft

6.2

Gynnsamma skatteregler för den förnybara energin

6.3

Avskaffa möjligheten till kommunalt veto mot vindkraft

6.4

Reglera vindkraftens bygdepeng

7

Vattenkraft

8

Solenergin

8.1

Andra länder visar vägen

8.2

Sverige och solen

9

Bioenergi

10

Kärnkraft – inget alternativ

10.1

Kärnkraftens ekonomiska risker

10.2

Kärnkraftens bristande säkerhet

10.3

Kärnkraftens avfall

10.4

Slutsats – kärnkraften bör avvecklas

11

Elcertifikatsystemet

11.1

Elcertifikatsystemet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (19)