En grön politik för global utveckling

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:U322

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

En grön politik för global utveckling

mp901

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 5

Mänskliga rättigheter 6

Rätten till mat och vatten 7

Rätten till hälsa 9

Ansvarsutkrävande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 9

Hållbara konsumtionsmönster och hållbar förvaltning av naturresurser 10

Klimat och rättvisa 11

Energi 12

Klimatbistånd 13

Jordbruk 14

Vattenresurser 15

Fiskeresurser 16

Biologisk mångfald 16

Hållbara städer 17

Demokratisk utveckling 18

Bekämpa korruption 18

Stödja utvecklingen av civilsamhället 18

Rättvisa regler för handel 19

Aktiv global fördelningspolitik 20

Globala skatter 21

Ett system för ansvarsfull
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)