En god livsmiljö för hållbar utveckling

Motion 1992/93:Jo630 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

1992/93:Jo630

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

En god livsmiljö för hållbar utveckling

Innehåll 1.

Inledning1 2.

Sverige
efter Rio-konferensen om miljö och
utveckling3 3.

Europa
och miljön7 4.

Utveckling
av styrmedlen10 5.

Ett
kemikalie- och avfallssnålt samhälle14 6.

Ett
miljöanpassat trafiksystem17 7.

Ett
miljöanpassat energisystem20 8.

Den
biologiska mångfalden och allemansrätten22 9.

Omställningen
av jord- och skogsbruk27 10.

Miljöutskott
i riksdagen29

Hemställan30 1.
Inledning

Vår uppgift är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling
som kan förena framsteg för de mänskliga samhällena med
vad människan och naturen tål. Detta är utgångspunkten
för den socialdemokratiska miljöpolitiken.

Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (69)