En fungerande och tillgänglig järnväg

Motion 2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:1762

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En fungerande och tillgänglig järnväg

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Samhällsnytta framför avreglering av järnvägen

4 Mer demokrati – mindre avregleringar

5 Avreglering ger inte bättre utbud med lägre priser

6 Bytesresor med tåg försvåras

7 Järnvägen bör återregleras

8 Styr och stärk SJ AB för ökad samhällsnytta

8.1 Konkurrensen ger nationella och regionala effekter på utbudet

8.2 Ge SJ AB företräde på stambanorna

8.3 Förändra SJ:s avkastningskrav

8.4 Kombinera SJ AB:s företrädesrätt med en trafikeringsplikt

9 Sammanhållet och effektivt banunderhåll i statlig regi

10 Arlandabanan – kostsam privatisering för klimat och resenär

11
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)