En frihetens författning

Motion 2004/05:K228 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2004/05:K228

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

En frihetens författning

1

Sammanfattning

Sveriges författning behöver förnyas, både för att öka utrymmet för enskilda människors frihet och för att vitalisera den svenska demokratin samt för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella åtaganden om skyddet av de enskilda medborgarnas fri- och rättigheter.

Sveriges nuvarande grundlag har gradvis förändrats sedan dess tillkomst för 30 år sedan. Ett kvarstående problem är att den maktdelning mellan lagstiftande, utövande och dömande makt som är en grundläggande förutsättning för en vital demokrati i praktiken är ofullgången i dagens system och kräver författningsförändringar för att bli till politisk verklighet.

Utifrån den enskilde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (19)