En frihetens författning

Motion 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2003/04:K271

av Bo Lundgren m.fl. (m)

En frihetens författning

1 Sammanfattning

För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella åtaganden om skyddet av de enskilda medborgarnas fri- och rättigheter.

Sveriges nuvarande grundlag har gradvis förändrats sedan sin tillkomst för 30 år sedan, vilket har bidragit till att författningen blivit bättre. Ett kvarstående problem är att den maktdelning mellan lagstiftande, utövande och dömande makt som är en grundläggande förutsättning för en vital demokrati i praktiken är ofullgången i dagens system och kräver författningsförändringar för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)