En fredsprocess gällande Kashmir

Motion 2021/22:2148 av Johan Büser (S)

av Johan Büser (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en fredlig lösning på konflikten i Kashmir och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med oro ser vi en ökning av systematiskt våld och diskriminering av religiösa minor­iteter runt om i världen. Den långvariga konflikten mellan de båda kärnvapenmakterna Indien och Pakistan gör Kashmir till en farlig konflikt både ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv, men även ur ett säkerhetspolitiskt.

Människorättsorganisationer och internationell media hindras emellanåt från tillträde till det av Indien kontrollerade Kashmir. Det finns flera rapporter från FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter som vittnar om brott mot mänskliga rättigheter och inskränk­ningar av yttrandefriheten i regionen.

Svensk utrikespolitik står upp för fred, försoning, mänskliga rättigheter och den grundläggande rätten till yttrandefrihet. Vi vill uppmana både Indiens och Pakistans regeringar att uppta en dialog för att skapa en hållbar fredslösning och försonings­process. Kashmirs civilbefolkning förtjänar bättre. Grundläggande rättigheter måste omfatta även dem, och det görs bäst genom en varaktig fred. 

Sveriges regering i samarbete med FN, EU och övriga delar av det internationella samfundet bör ge sitt fulla stöd till en lösning av konflikten vilket är av yttersta vikt för att möjliggöra en fredsprocess.

 

 

Johan Büser (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)