En förnyad syn på rättsväsendet

Motion 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2003/04:Ju292

av Bo Lundgren m.fl. (m)

En förnyad syn på rättsväsendet

1 Sammanfattning

Dagens samhälle ser annorlunda ut än för bara tiotalet år sedan. Brottsligheten finns närmare människor än den gjort tidigare, våldet förråas och kryper nedåt i åldrarna. Vapen och droger är en del av gatubilden på alla håll i samhället, inte bara i storstäderna. Internationaliseringen, vilket i sig är något positivt, leder till nya utmaningar då även de kriminella har fri rörlighet. Brister i samhällets skyddsnät, socialtjänst och sjukvård, leder till en ökad risk för brottslighet och personliga tragedier. När samhällsskyddet fallerar ökar pressen på ett redan ansträngt rättsväsende.

Känslan av otrygghet växer, samtidigt som de myndigheter som skall skydda,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)