En formell utbildning för personliga assistenter

Motion 2014/15:742 av Shadiye Heydari (S)

av Shadiye Heydari (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en formell utbildning för personliga assistenter.

Motivering

Sveriges befolkning blir allt äldre. Framtidens äldre kommer att bli en alltigenom heterogen grupp vad gäller etnicitet, arbetslivserfarenheter, ekonomisk situation och utbildningsbakgrund. I framtiden kommer betydligt fler äldre att ha en invandrarbakgrund än i dag. Behovet av äldreomsorgspersonal, personliga assistenter och annan vårdpersonal med bred kulturkompetens och språkkunskaper kommer att öka.

Den medicinsk-tekniska utvecklingen ger ökade möjligheter för många att bo kvar i hemmet. En förutsättning för att kunna göra detta är bl.a. att det finns tillgång till personlig assistans.

I dag erbjuds cirka 20 000 personer personlig assistans och det finns i dag cirka 55 000 personer som jobbar som personliga assistenter. Yrket är för många en tillfällig sysselsättning. Många drygar ut sina studiemedel med timanställningar som personlig assistent. En stor grupp arbetar som personlig assistent där någon anhörig är brukaren.

Det finns ingen enhetlig utbildning till personlig assistent, inte heller några kompetensbeskrivningar (förutom de som enskilda assistentbolag eller brukare upprättar vid rekrytering) vilket innebär att de personliga assistenternas yrkeskompetens varierar på ett otillfredsställande sätt.

En formell utbildning till personlig assistent skulle att höja yrkets status. Den personliga assistentens anställningsbarhet skulle öka, då man inte bara har lärt sig en specifik brukares behov. En formell personlig assistentutbildning kan också förebygga de avarter och missbruk (bedrägerier) som tyvärr förekommer.

.

Shadiye Heydari (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)