En feministisk säkerhetspolitik

Motion 2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V)

av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:532

av Stig Henriksson m.fl. (V)

En feministisk säkerhetspolitik

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Vad innebär en feministisk säkerhetspolitik?

3.1Hur byggs säkerhet utifrån feministiska premisser?

3.2Jämställdhet som ursäkt för krig

4FN:s resolutioner för kvinnors säkerhet

4.1Sveriges nationella handlingsplan

4.2Kvinnors rättigheter och deltagande i fredsprocesser

4.3Sexuellt våld i väpnade konflikter

4.4Genusperspektiv vid internationella insatser

5Säkerhetspolitisk forskning

6En demokratisering av försvaret

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i högre utsträckning bör prioritera arbetet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)