En enhetlig turistmoms

Motion 2010/11:Sk223 av Jan Ertsborn (FP)

av Jan Ertsborn (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av momssatserna inom turistnäringen.

Motivering

Inom turistbranschen råder olika momssatser beroende vilken aktivitet som utövas.

Ett företag som arrangerar guidade bussturer får betala 6 procent i moms medan den som arrangerar en guidad cykeltur måste betala 25 procent i moms.

Inträdet till en djurpark är belagt med 6 procent i moms medan företag som arrangerar guidningar bland vilda djur ute i naturen får betala 25 procent i moms.

Ytterligare ett exempel är att den person som lägger sin båt i en gästhamn måste betala 25 procent i moms medan för campingplatser gäller 12 procent i moms.

Sådana här regler försvårar arbetet inom turistnäringen och snedvrider också konkurrensen på ett sätt som säkert inte är avsett. Det bör därför göras en översyn och reglerna bör korrigeras så att momssatserna för verksamheter inom samma område, i detta fall turismen, blir lika.

Stockholm den 21 oktober 2010

Jan Ertsborn (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)