En bättre digital säkerhet – stärkt cybersäkerhet för nutid och framtid

Motion 2022/23:848 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2022/23:848

av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

En bättre digital säkerhet – stärkt cybersäkerhet för nutid och framtid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statsunderstödda cyberattacker bör omfattas av den solidariska säkerhetspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige tydligare än i dag när vi blir utsatta för omfattande cyberangrepp bör uttala vilket land som står bakom när attribuering är möjlig, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva på för att länderna i Norden och inom EU alltid bör uttala stöd för och sluta upp bakom varandra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)