En arbetsmarknad anpassad för unga

Motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för mer jobbfokus inom studie- och yrkesvägledningen.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort arbetsgivaravgifterna för unga under 23 år.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett skatteavdrag för unga som sparar till en egen bostad.
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åldersgränsen för starta-eget-bidrag bör sänkas till 18 år.

Motivering

Det är avgörande för våra ungdomar att det finns en tydligare koppling mellan skola och arbetsliv. Det är av största vikt att våra ungdomar tar sig in på arbetsmarknaden och har möjlighet att utbilda sig. Den resan börjar redan i skolan. Idag finns inte praktik på alla gymnasieprogram, vilket är en förlorad chans till en kontakt med arbetslivet för de elever vars program saknar praktikmöjligheter. Därför vill jag informera regeringen om möjligheten att se över förutsättningarna för att praktik införs på alla gymnasieprogram.

En annan aspekt är att studie- och yrkesvägledningen i grundskolan och på gymnasiet bör vara starkare kopplad både till den rådande arbetsmarknaden och till prognoserna för framtidens arbetsmarknad – detta för att unga och deras föräldrar ska vara väl informerade om vad olika yrkes- och studieval medför för deras framtida jobbmöjligheter. Jag föreslår därför att regeringen ser över möjligheten att ge studie- och yrkesvägledningen ett tydligare jobbfokus och en tydligare uppgift att informera om möjligheter och risker med olika yrkes- och utbildningsval.

Många arbetstillfällen skapas i landets småföretag; det är därför viktigt att dessa kan växa och utveckla sin verksamhet. Men trots att många småföretag vill anställa är de höga kostnaderna avskräckande och det är därför angeläget att det blir mindre kostsamt för småföretag att anställa, särskilt vad gäller unga. Alliansen har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga. Mitt förslag är att regeringen nu bör se över möjligheterna för sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år.

Det bör underlättas för unga människor som jobbar att kunna spara delar av sin lön till att investera i sin egen framtid, exempelvis till ett eget boende. Unga som förvärvsarbetar kan få starkare ekonomiska incitament att spara pengar. Ett avdrag på inkomstdeklarationen för den del av inkomsten som destinerats till ett ungdomsbostadskonto skulle kunna vara ett sådant exempel. Därför föreslår jag att regeringen inför ett skatteavdrag för unga under 26 år som sparar till en egen bostad.

Sverige behöver fler som vågar satsa på att starta eget. Idag kan en person som är arbetslös erhålla rådgivning och ekonomisk hjälp om denne vill satsa på att starta eget företag. Men detta gäller från att man fyller 25 år. För unga som är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar gäller att man ska ha fyllt 20 år. Goda idéer och entreprenörskap har inga åldersgränser. Därför föreslår jag att regeringen sänker åldersgränsen för att kunna få starta-eget-bidrag till 18 år.

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)